Veleučilište VERN

  • Objavljeno u Vidi.edu
image

"Stručni studij Poslovne informatike spaja informatičke tehnologije i poslovne procese, a diplomski studij IT menadžmenta njegov je logičan nastavak", kaže Ozren Kubelka, voditelj prijediplomskog studija Poslovne informatike Veleučilišta VERN.

1. Na koji način predviđate kakvi će se kadrovi tražiti i uspijevate li obrazovne programe uskladiti s tržišnim potrebama? Koji će obrazovni profili biti najtraženiji u sljedećem obrazovnom ciklusu?

Kao poslovno orijentirano veleučilište konstantno pratimo potrebe tržišta za završenim studentima, ali se vodimo i vlastitim predviđanjima. Upisne kvote određujemo upravo prema tim pokazateljima, a visoka stopa zapošljivosti naših studenata prema podacima HZZ-a, potvrđuje ispravnost tih predviđanja.

Analiza tržišta rada koju je proveo portal MojPosao pokazuje da su kadrovi u prodaji, turizmu i ugostiteljstvu, te financijama i računovodstvu i dalje najtraženiji, što je gotovo nepromijenjeno kao i prošle godine.

Dakle, cilj organizacija i dalje ostaje racionalizacija troškova poslovanja, budući da se značajniji gospodarski rast ne očekuje niti u idućoj godini. Iako su poslodavci smanjili svoja potraživanja za novim zaposlenicima, činjenica je da će kvalitetni stručnjaci, ali i kvalitetno obrazovani završeni studenti uvijek biti traženi. Prvenstveno mislimo na financijske stručnjake, te stručnjake koji će znati upravljati poslovanjem uz podršku novih ICT tehnologija.

2. Kakve uvjete pri upisu moraju zadovoljiti vaši studenti?

Minimalni zakonski uvjet za upis na bilo koji prijediplomski studij je položena matura na kraju srednjoškolskog obrazovanja. Prijemni postupak za naše studije može se obaviti na dva načina: putem prijave kroz sustav državne mature, te putem pristupanja prijemnom ispitu.

3. Za naše je čitatelje vjerojatno najzanimljiviji vaš prijediplomski studij Poslovne informatike i diplomski studij IT menadžment. Možete li ih predstaviti?

Prijediplomski stručni studij Poslovne informatike (POINT) modeliran je kao jedinstveni multidisciplinarni studij koji obrađuje problematiku informatičkih tehnologija u interakciji s poslovnim procesima. Glavna značajka ovog studija jest što studente opskrbljuje operativnim i aplikativnim znanjima i vještinama.

Diplomski studij IT menadžment logičan je nastavak razvoja znanja za sve studente koji su završili studij POINT-a, ali i sve ostale studente sa ambicijama upravljanja ICT procesima unutar ogranizacija. Znanjima i vještinama iz ove vertikale završeni studenti su kompetentni za upravljanje pojedinim funkcionalnim područjima u organizacijama privatnog i javnog sektora, upravljanje informatičkim funkcijama u organizacijama, te za upravljanje poslovanjem u malim i srednjim tvrtkama, koje žele što učinkovitije koristiti informacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju.

4. S obzirom na brze promjene u današnjem društvu, organizirate li za studente kasniju nadogradnju dobivenog znanja?

Kontinuirano smo angažirani kao organizator, suorganizator ili partner relevantnih okupljanja stručnjaka iz naših osnovnih područja edukacije – poduzetništva, informatike i turizma. Također provodimo i vlastite edukativne programe, za koje angažiramo praktičare i stručnjake za određenu tematiku. Primjeri takvih suradnji i programa su brojni: partner WinDays konferencije, provođenje programa za edukaciju djelatnika za rad u turizmu, provođenje EU Executive programa, koji polaznike priprema za poslovanje na tržištu EU, itd. Svim našim aktivnim i bivšim studentima subvencioniramo pohađanje takvih programa, stručnih konferencija i okupljanja stručnjaka.

5. Na koji način studente opskrbljujete literaturom, imate li vlastitu knjižnicu?

Osim vlastitih izdanja udžbenika, koji su prilagođeni sadržaju naših studija te vrsti edukacije kadrova na stručnim studijima, VERN' ima i svoju knjižnicu u čijoj se zbirci nalazi više tisuća naslova. Uz navedeno studenti mogu koristiti domaće i inozemne časopise, na koje je veleučilište pretplaćeno. Budući da se konstantno ulaže u knjižni fond, sadržaj literature koju studenti imaju na raspolaganju prilagođen je modernim trendovima na tržištu.

6. Razvijate li međunarodnu razmjenu svojih studenata i s kojim ustanovama?

Od akademske godine 2011/12 VERN' sudjeluje u Erasmus programu Europske unije za poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenanstavnog osoblja. Potpisali smo ugovore o razmjeni studenata i osoblja s nekoliko međunarodnih visokoškolskih ustanova, te smo vrlo zadovoljni s dosadašnjim interesom studenata i profesora za odlazak na usavršavanje na partnerske institucije. Izvan Erasmusa, imamo razvijenu suradnju sa mnogim međunarodnim institucijama i visokim poslovnim školama, što podrazumijeva i razmjene studenata i profesora, suradnju na području zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata te organizaciju konferencija i znanstvenih i stručnih skupova.

Kako bi studente i sve zainteresirane što detaljnije uputili u načine apliciranja na natječaje i ostvarivanje željene međunarodne mobilnosti, osnovan je Ured za međunarodnu suradnju. Cilj ureda je organizirati i povećati mobilnost studenata , nastavnog i nenastavnog osoblja; povećati međunarodnu suradnju; internacionalizirati obrazovanje koje pruža VERN' te integrirati međunarodne/međukulturne dimenzije u studijske programe. Te ciljeve ostvarujemo kroz bilateralnu suradnju, Erasmus povelju i multilateralnu suradnju.

Kako bi i studente koji ne putuju na razmjenu upoznali s načinima poslovanja i strateškim gospodarsko političkim pitanjima EU, od ove smo akademske godine na sve naše studije uveli Eurosemestar. Riječ je o grupi predmeta koje će studenti moći slušati u završnom semestru svojih studija, a putem kojeg će se upoznati s europskim institucijama, pravnom regulativom i europskom poslovnom praksom koja će 2013. postati i naša stvarnost.

7. Podučavate li studente organizacijskim i društvenim vještinama?

U našem svakodnevnom radu i djelovanju konstantno potičemo razvoj osobnih i društvenih vrijednosti, pa su takva načela ugrađena i u VERN'ove studijske programe. Primjerice, predmeti poput Osnova poslovne psihologije i komuniciranja, Organizacijske psihologije ili Upravljanja poduzećem, izravno potiču razvoj navedenih vještina kod studenata.

Što se tiče studija Poslovne informatike, 50% sadržaja koji se obrađuje odnosi se na ICT, 30% je poslovne tematike, dok je 20% nastavnog programa posvećeno obrađivanju, razvoju i usvajanju tzv. ″soft skills″ znanja i vještina, poput stranih jezika, psihologije i komunikacije. Na diplomskom studiju IT menadžment studente se sustavno motivira da nauče kako se nositi s brzim promjenama u okruženju, kako upotrebljavati suvremen metode upravljanja, kako pravilno donositi odluke uz pomoć ICT tehnologije, te kako redizajnirati poslovne procese pomoću  IT-a i interneta.

Osim toga, naši profesori kroz nastavni program i način obrade tema uvijek nastoje kod studenata osvijestiti potrebu za društveno odgovornim poslovanjem i dugoročno održivim razvojem, što su jedne od temeljnih pretpostavki zdravog društvenog razvoja. Ove vještine studenti razvijaju i samim sudjelovanjem u nastavi, budući da se gotovo 90 posto nastave odvija u malim grupama od 20-ak studenata, koji aktivno sudjeluju u grupnim radovima.

8. Koliko vremena prosječno protekne od završetka školovanja do pronalaženja radnog mjesta?

Glavna karakteristika naših studija je brza praktična primjena stečenog znanja odmah po završetku studija, zbog čega su naši alumniji iznimno konkurentni na tržištu rada, a njihova znanja i vještine prepoznate su i cijenjene među poslodavcima. To dokazuju i podaci HZZ-a s kraja prošle godine, prema kojima je procijenjena zapošljivost naših studenata viša od 95%, dok je postotak onih koji aktivno traže zaposlenje manji od 5 posto.

Kontinuirano visoki interes kandidata na upisnim rokovima, dokazuje da su ove činjenice prepoznate među ciljanim skupinama. Također, značajno je istaknuti da mnogi poslodavci među našim studentima još za vrijeme njihova studija prepoznaju svoje buduće zaposlenike, pa oni dobivaju poslovne ponude i prije nego što diplomiraju. Inače, naši se alumniji u prosjeku zapošljavaju unutar šest mjeseci nakon što diplomiraju.

INFO

Veleučilište VERN

Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb                                                Tel: +385 (0)1 4881 832www.vern.hr; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podijeli