VSITE - Visoka škola za informacijske tehnologije

  • Objavljeno u Vidi.edu
image

Milorad Nikitović, prodekan za nastavu Visoke škole za informacijske tehnologije - VSITE, objasnio nam je kako ova obrazovna institucija nudi obrazovanje s naglaskom na izborne predmete, te nudi programe izrade korisničke programske podrške, integraciju i održavanje računalnih sustava i mreža, izrade baze podataka i web stranica te projektiranje i korištenje.

1. Kad bi razmišljali o nastavku školovanja, zbog čega bi se trebali odlučiti upravo za vaše učilište? Čini nam se da je puno razloga zbog kojih bi se trebalo odlučiti za VSITE. U nekakvom kronološkom redu ukazati ćemo ključne razloge, pri čemu nije riječ o rangiranju. Omjer obaveznih i izbornih kolegija je 52:48 u korist izbornih. Ta nam se činjenica čini značajnom, jer ona stvara pretpostavku veće zainteresiranosti studenata za nastavni proces. Studentima je omogućena specijalizacija u četiri područja:

a) Izrada korisničke programske podrške, obuhvaća poslove generiranja i testiranje dijelova programa korištenjem programskih prevoditelja i generatora aplikacija,

b) Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža, obuhvaća poslove u fazama instaliranja, uporabe i proširivanja računalne opreme i sistemske programske podrške, te poslove projektiranja računalne mreže po principima strukturnog kabliranja i radnih grupa, izvođenja i ispitivanja mreže, priključivanja mreže na Internet, te priključivanja pojedinih računala na mrežu,

c) Izrada baza podataka i izrada web stranica, obuhvaća poslove projektiranja, generiranja i testiranja dijelova baze podataka i sustava pristupa podacima korištenjem programa baze podataka i web skriptnih jezika s obradom kod korisnika ili na poslužiteljskom računalu i

d) projektiranje i korištenje informacijskih sustava, obuhvaća poslove razvojnog ciklusa informacijskog sustava korištenjem tehnika modeliranja sustava i CASE alata.U komunikaciji sa studentima se koristimo vlastitim softverskim rješenjem za praćenje rada studenata i nastavnika (SCAD-school administration).

Program se sastoji od velikog broja modula, a ovom prilikom bismo nabrojili nekoliko. Kao prvo,  modul praćenja rada studenata. To znači da se svaki izlazni test nakon predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi ocjenjuje od strane nastavnika. Na taj način se prati rad studenata i reagira ukoliko postoji negativni trend. Studenti s druge strane vide rezultate i nastoje što brže prevladati negativne trendove i poboljšati one dobre. U SCAD se unose i kolokviji te ispiti.

Na temelju formule izračuna uspjeha po ključnim faktorima, vidljiv je rezultat studenta i on se predlaže nastavniku. Taj rezultat vidi i student prije samog ispita. Kao drugo, sve najave vezane uz predavanja, vježbe odvijaju se kroz SCAD. Treće, kroz SCAD, u posljednja tri tjedna predavanja studenti ocjenjuju nastavnike. Četvrto, kroz SCAD su vidljiva predavanja po predmetima, po nastavnicima, po predavaonicama po grupama te studentima.

Najvažnije od svega, svaki student po logiranju u SCAD vidi prvenstveno ono što se odnosi na njega kao pojedinca, kao pripadnika grupe na predavanjima ili vježbama. Svaki je nastavnik obavezan u roku 48 sati obznaniti sve što se odnosi na predavanje ili vježbe na kojima je bio. Sva dokumentacija vezana uz studente i nastavnike se direktno tiska iz SCAD-a uz dobivanje pripadajućih urudžbenih brojeva. Peto, posljednja tri tjedna nastave, u svakom semestru, studenti na bazi 14 pitanja i određenog broja potpitanja, u SCAD-u,ocjenjuju određeni kolegij što znači i nastavnike koji su participirali na istom.

Nastavu sa nešto više od 450 studenata, koliko ih imamo u ovom času, izvodi 70 nastavnika. Prosjek njihovih godina je malo iznad četrdeset, što nam se čini dovoljno govori za sebe. Ono što posebno želimo istaći je da smo u zadnje dvije godine  zaposlili dva naša studenta kao asistente. Svu literaturu naši studenti dobivaju u e-learning obliku i mogu je skinuti na našoj www.vsite.hr  stranici. Međutim, nije ovo jedini oblik literature koja je besplatno dostupna našim studentima. Do sada je izašlo pet knjiga u tiskanom obliku i u tisku su još dvije, a u pripremi je nekoliko knjiga.

Treba kazati da svi naši studenti u okviru cijene po jednom ECTS-u dobivaju prijenosno računalo koje koriste tijekom studija što smatramo značajnim povećanjem ukupne efikasnosti studiranja. Na svim računalima se instalirani programi na koje, uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, VSITE ima pravo kao i oni koje je nabavila naša visokoškolska ustanova. Svi redovni studenti VSITE-a imaju sva prava redovnih studenata sa visokih učilišta s potporom MZOŠ, što između ostalog znači i posjedovanje X-ice koja omogućuje, između ostalog, i povlaštenu prehranu na svim mjestima gdje to mogu ostvariti i „državni“ studenti.Visoka škola za informacijske tehnologije je zatražila, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dopusnicu za Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija, što znači da očekujemo studij po formuli 3+2.

2. Koje uvjete kandidat mora zadovoljiti da bi upisao vaš program?

Razredbeni postupak za upis u prvu godinu studija provodi se temeljem uspjeha na državnoj maturu te razredbenog postupa za studente koji zbog godina života nisu mogli izaći na državnu maturu. Za studente koji polože državu maturu postignuti broj bodova množi se s faktorom 1,20 tako da za četverogodišnji program srednje škole maksimalni broj bodova iznosi 1200, a za trogodišnji program 1080.

3. Imate li prilagođene programe za zaposlene, tj. one koji nisu vaši redovni studenti?

Stručni studij informacijskih tehnologija težine je 180 ECTS. Osoba koja završi taj studij stječe zvanje stručnog prvostupnika inženjera informacijske tehnologije.  Stručni studij za redovne studente traje tri godine s punim opterećenjem od 60 ECTS godišnje. Stručni studij za izvanredne studente traje četiri godine s djelomičnim opterećenjem od 40 ECTS u prve tri godine, i punim opterećenjem u četvrtoj godini. Nastava za izvanredne studente započinje od ponedjeljka do petka u vremenskom intervalu od 16,45 do 21,35.

4. Koliki su iznosi školarine za vaše programe i kakvi su načini plaćanja?

Školarina se plaća u punom ekonomskom iznosu prema broju upisanih ECTS-a. Upisnina se ne plaća. Kod obročnog plaćanja redovni studenti plaćaju punu cijenu od 380,00 kuna po ECTS, na način da 100 kuna po ECTS-uplate prilikom upisa (6000 Kn), a preostalih 280 kuna po ECTS-u u 10 jednakih mjesečnih rata po 28 kuna. Dakle kod obročnog plaćanja redovni student plaća iznos od 22800 Kn.

Izvanredni studenti po istom modelu plaćaju 4000 Kn prilikom upisa i 1120 Kn u deset mjesečnih rata, što ukupno iznosi 15200 Kn. Izvanredni studenti u četvrtoj godini imaju puno opterećenje od 60 ECTS bodova. Kod jednokratnog plaćanja ukupni iznos za redovnog studenta iznosi 20700 Kn a za izvanredne 13800 Kn. Naravno, u sklopu ovih brojki treba imati na umu da redovni studenti studiraju 3 a izvanredni 4 godine.

5. Uspijevaju li vaši studenti dobiti stipendije ili kredite za financiranje troškova školovanja i na koji način?

U vezi sa stipendijama ima jedna interesantna priča. Kad smo krenuli sa nastavom, 2006. godine, doslovno smo obilazili jednu po jednu poslovnu banku. Svugdje smo nailazili na zatvorena vrata ili poneki razgovor sa najniže rangiranim službenicima, koji su mogli, tek slušati. Od 2008. godine nadalje, banke postaju zainteresirane i danas su hodnici VSITE-a oblijepljeni plakatima, koji zovu studente da uzmu kredite.

Povoljnost tih kredita je upitna. Naime, na stranu visine kamata, eskontne stope i visine kredita, ključno je da studenti nakon što dobiju kredit i plate godinu, istoga trenutka moraju krenuti s otplatom tih kredita. Svejedno da li oni ili njihovi roditelji. Kreditiranje bi trebalo biti stimulativno na način da otplate glavnice krenu u trenutku kada se studij završi.

6. S kojim stranim ustanovama surađujete i na koji način?

VSITE u svom strateškom planu razvoja 2011.-2016. ima za cilj suradnju za srodnim stručnim  visokoškolskim ustanovama iz regije i Evrope. Početkom sljedeće godine posebno oformljena grupa nastavnika treba predložiti odgovarajuće ustanove za suradnju.

7. Na koji način vaši predavači održavaju visoku razinu znanja u današnjem brzom tempu razvoja?

Nekoliko je načina na koje se to ostvaruje. Jedan dio su doktorski studiji na kojima su u ovom trenutku 2 predavača i 1 viši predavač. Sudjelovanje u najrazličitijim projektima je drugi oblik kontinuiranog osposobljavanja nastavnika.  Jedan dio naših nastavnika su honorarni nastavnici, koji u tvrtkama u kojima rade, dnevno provjeravaju i unaprjeđuju  svoja znanja. Sudjelovanje na projektima u inozemstvu je također, jedan od oblika na kojima sudjeluju naši nastavnici.

Pisanje radova za različite stručne časopise te sudjelovanje na stručnim skupovima je također jedan od oblika održavanja visoke razine znanja. I ono što ostaje temeljna potka svakog obrazovanja je osobno svakodnevno obrazovanje.

8. Na kojim radnim mjestima se najčešće zapošljavaju vaši redovni studenti nakon završetka školovanja?

Sukladno našim usmjerenjima se otprilike i zapošljavaju naši studenti. Do sada su diplomirala 73 studenata i polovica od njih su izvanredni studenti, što znači da su na studij došli iz rada. Mnogi od njih su nakon završetka studija unaprijeđeni u tvrtkama u kojima rade. Što se tiče redovnih studenata, dio ih je otišao na specijalističke diplomske studije a dio se zaposlio. 

9. Na koji način pratite tržište rada? Surađujete li s tvrtkama kako biste svoje programe prilagodili tržišnim potrebama?

Gospodarski savjet Visoke škole za informacijske tehnologije je tijelo koje, uz niz drugih zadaća, prati i potrebe tržišta za IT stručnjacima. Stručno vijeće Visoke škole za informacijske tehnologije također, jedanput godišnje raspravlja o ovoj temi. Unutar tih zaključaka se rade i određene promjene na nastavnim programima.

Velika takva rasprava je bila u zadnjem kvartalu 2011. godine pri donošenju Strateškog plana razvoja za razdoblje 2011.-2016., te izrade prijedloga Specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija. Posebno mjesto na Forumu VSITE-a je predviđeno za bivše studente VSITE, u smislu prijedloga unaprjeđenja nastavnog programa.

10. Kakvi će se profili IT stručnjaka, po vašem mišljenju, tražiti na tržištu u predstojećem razdoblju?

Vremenu kojem svjedočimo i studiju koji izvodimo, temeljna osobina je obrazovanje za zanimanja koja ne postoje. To znači da nastojimo snažni naglasak staviti na bazna znanja u svim kolegijima, bez obzira na usmjerenja. Ta činjenica bi, uz cjeloživotno obrazovanje, trebala osigurati našim današnjim studentima, i sutrašnjim stručnjacima, odgovarajuće mjesto u ukupnosti IT poslovne piramide . Vrlo je teško predvidjeti budućnost u bilo kojem segmentu poslovanja a pogotovo u IT području.

Ipak u sljedećih nekoliko godina, današnji razvoj, posebno svjetlo baca na IT stručnjake koji će se baviti nekoliko područja.  Kad je riječ o razvoju mobilnih aplikacija, mnoge tvrtke kreću u kombinaciju klasičnih www stranica za primjenu i na tablet računalima i pametnim telefonima. Potreba za programerima, u smislu stolnih računala i dalje ostaje s naglaskom na .NET, C# i Javu. IT sigurnost postaje sve složenija pogotovu u nadolazećem „claud“ okruženju.

Već spomenuti „claud computing“ stvara potrebu za stručnjacima koji će znati u Windows 7 i 8 okruženju postaviti virtualni svijet servera i pohrane podataka. Dakle, riječ je o stručnjacima za računalne sustave. U ove četiri grupe svakako treba dodati stručnjake koji će različite mobilne aplikacije, ali i svekoliku prisutnost računala u svakom domu, znati pretvoriti u okružje koje će svakom osigurati minimalnu osposobljenost za maksimalni užitak.

INFO

VSITE - Visoka škola za informacijske tehnologije

Klaićeva 7, Zagreb Tel: +385 (0)1 3764 007, Fax: +385 (0)1 3764 264web: www.vsite.hr,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podijeli