FESB Split: Inženjerski studiji za praktičan rad

image

Uz Erasmus + program u kojemu svi prijavljeni studenti sudjeluju u razmjeni, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje ostvario je suradnju s prestižnim američkim sveučilištem Penn State. Također, istraživačke grupe s FESB-a sudjeluju u projektima velikog CERN-a.

Koje smjerove iz IT-ja nudite i u čemu se vaši programi razlikuju od sličnih programa drugih učilišta? U kojem segmentu vidite vašu prednost u odnosu na konkurenciju?

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu nudi preddiplomski i diplomski studij Računarstvo, preddiplomski studij Elektrotehnika i informacijska  tehnologija te diplomske studije Elektronika i računalno inženjerstvo te Komunikacijska i informacijska tehnologija.

Nastavni programi u cijelosti su usklađeni s visokim međunarodnim standardima za navedene studije kao što su Computing Curricula CC 2005, CC 2008 Curriculum update, CC2013 Curriculum Guidelines. Svi obvezni kolegiji studija u cijelosti izvode naši nastavnici dok na određenim izbornim kolegijima sudjeluju i stručnjaci iz gospodarstva kako bi se zadržao korak s brzo napredujućim tehnologijama ovog područja.

Uvjeti za izvođenje nastave su na svjetskoj razini s dobro opremljenim laboratorijima za praktičnu nastavu.  U cilju povećanja kvalitete nastave sve veći naglasak stavljamo na praktičan rad te studentske projekte. Kako bi ostvarili navedeno iz vlastitih sredstava zaposlili smo do sada oko 20 asistenata, a na tome nećemo stati. I ove godine popunjene su sve upisne kvote u prvom upisnom roku (120 studenata Računarstva te 220 studenata Elektrotehnike i informacijske tehnologije).

Na koji način usklađujete vaše programe s brzim tehnološkim promjenama? Koliko je zahtjevno držati korak s vremenom i sprečavati da znanja i vještine koje podučavate ne zastare dok studenti steknu diplomu?

Kako sam već napomenuo, naši programi su usklađeni sa svjetskim standardima. Ostvarili smo dobar omjer između temeljnih znanja i struke. Na ovaj način studenti ovladaju temeljnim znanjima koja su dugoročna i neophodna za usvajanje novih tehnologija te osiguravaju našim studentima da relativno jednostavno i brzo usvoje nove tehnologije i odgovore svim izazovima struke. Uvođenjem praktične nastave, studentskim projektima te projektima u suradnji s tvrtkama studenti nauče ovladati suvremenim tehnologijama i izazovima prakse.

Kolika je školarina na vašem učilištu/fakultetu?

Redoviti studenti ne plaćaju školarinu, dok je za studente koji ne ostvare uvjete upisa u više godine participacija određena odlukom Senata Sveučilišta u Splitu i ovisi o broju neostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini. Stranim studentima nudimo studij na engleskom jeziku gdje školarina iznosi 7.000 Eur godišnje.

Koje su mogućnosti stipendiranja za studente koji upišu vaš fakultet/učilište?

Brojne su stipendije dostupne hrvatskim studentima, počevši od stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije, stipendija nadarenim studentima koje daje Sveučilište u Splitu kao i Grad Split. Također, brojne tvrtke daju prilično dobre stipendije već na preddiplomskom studiju. Trenutno, kod nas su aktualna dva natječaja za stipendije koje daju tvrtke.

Kakve su mogućnosti mobilnosti vaših studenata i nastavnika? Jeste li uključeni u Erasmus ili neke druge programe međunarodne mobilnosti?

Mogućnost mobilnosti studenata je po mišljenju odlična. Uključeni smo u program Erasmus+ na temelju kojeg je ove godine više od 40 studenata boravilo na stranim institucijama, odnosno svi koji su se prijavili na natječaj. Također u okviru istraživanja na CERN-u koje provode istraživačke grupe s FESB-a konstantno osiguravamo studentima mogućnost studijskog boravka ali i praktičnog rada i istraživanja na ovom prestižnom svjetskom projektu. Brojni diplomski radovi rađeni su u suradnji s raznim europskim sveučilištima na kojima su boravili naši studenti. Ove godine Sveučilište u Splitu postalo je globalni partner prestižnog američkog sveučilišta Penn State University. U okviru te suradnje predviđa se razmjena studenata. Iz svega navedenog razvidna je velika mogućnost različitih vidova mobilnosti koja je do sada bila ograničena samo voljom samih studenata.

Važno je naglasiti i izvanrednu institucionalnu podršku mobilnosti na način da se jednostavno priznaju krediti ostvareni tijekom studijskih boravaka.

S obzirom na porast industrije računalnih igara u Hrvatskoj, planirate li uvesti kolegije ili programe s takvim fokusom?

Trenutno se na studiju računarstva u okviru nekoliko kolegija izučavaju teoretske podloge računalnih igara, dok na diplomskom studiju postoji kolegij Osnove programiranja 3D računalnih igara. Studenti zainteresirani za razvoj računalnih igara potrebna znanja mogu steći i tijekom izrade diplomskog rada.

Imate li informacije o zapošljavanju vaših diplomaca? Koliko prema vašim saznanjima traje potraga za poslom u struci nakon diplomiranja na vašem učilištu/fakultetu? Zapošljavaju li se više u zemlji ili izvan nje?

Od osnivanja studija Računarstva naši inženjeri praktički nemaju problema pronaći posao, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Ista je situacija sa svim našim studijama vezanim uz ICT. Brojni studenti tijekom završnih godina paralelno studiraju i rade. Prema našim saznanjima, veći broj diplomaca ostaje raditi u zemlji. Osnivaju vlastite tvrtke, startup-ove, te uglavnom rade interesantne, tehnološki napredne projekte isključivo za inozemno tržište. Na ovaj način su na svjetskom tržištu, a živjeti u svojoj domovini ima brojne prednosti.

Koliko dobro vaši diplomci konkuriraju na tržištu u EU i međunarodno?

Prema našim saznanjima oni koji se odluče potražiti posao na međunarodnom tržištu uglavnom ga relativno jednostavno nađu. Imamo brojne slučajeve gdje naši bivši studenti rade na najzahtjevnijim poslovima kod svjetskih IT divova. Sve navedeno ukazuje na kvalitetu obrazovanja na našem fakultetu.

Imate li kakve programe poticanja studenata da nakon studija ostanu raditi u Hrvatskoj? Koje su za IT stručnjake prednosti ostanka u Hrvatskoj u odnosu na odlazak u inozemstvo? Imate li suradnju s nekim tvrtkama u HR koje traže IT stručnjake i osiguravaju dobre radne uvjete i time potiču ostanak u HR? S kojima?

Kvaliteta našeg obrazovnog sustava i počiva na povezanosti tvrtki i Fakulteta. Praktički nema IT tvrtke iz okruženja čiji stručnjaci ne sudjeluju u našem nastavnom procesu, posebice kroz praktičnu nastavu, vođenju studentskih projekata, te definiranju, vođenju i izradi završnih i diplomskih radova. Na ovaj način tvrtke pripremaju studente da se što prije uključe u njihov proizvodni proces, dok studenti uz neprocjenjiva praktična znanja dobiju osjećaj što mogu očekivati od budućeg poslodavca.

Možete li navesti primjere uspješnih IT karijera vaših bivših studenata?

Naravno, brojni su primjeri uspješnih karijera. Naši diplomci su uspješni znanstvenici na domaćim i stranim visokim učilištima, rade izazovne i zahtjevne poslove u eminentnim svjetskim i domaćim IT tvrtkama, brojni su i sami vlasnici ili suvlasnici uspješnih IT tvrtki. Nezahvalno je nekoga posebice istaknuti.

Mili Turić // Poduzetnik od studentskih dana

Godine 2005. upisao sam računarstvo na FESB-u, prva generacija „bolonjskih“ studenata. Profesori, kolegiji i uvjeti studiranja u to vrijeme bili su jako dobri, a danas su još i bolji, prvenstveno u pogledu radnog prostora jer je FESB proširen novim radnim prostorima i studentima su uvijek dostupni prostori za zajednički rad. Tijekom studija bio sam demonstrator i na taj sam način stekao mnogo poznanstava koja su vrlo važna kad se nađete u privredi.

Tijekom studiranja razvio sam interes za poslovne informacijske sustave te sukladno tom interesu birao izborne predmete i profesionalno se profilirao. Još kao student sam našao klijente iz privrede s realnim problemima i organizirao tvrtku Venio indicium d.o.o., koju i danas vodim, a bavi se razvojem poslovnih informacijskih sustava i na taj način si osigurao da radim ono što volim. Danas sam vanjski suradnik na FESB-u na kolegijima o poslovnim informacijskim sustavima. Trenutno sam na doktorskom studiju na FESB-u i nadam se da ću u budućnosti biti u prilici svoje znanje i iskustvo prenijeti novim generacijama studenata u nekom obliku nastavnog zvanja.

Podijeli