FER: Vodeća istraživačka institucija u Hrvatskoj

image

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu je u svojih 60 godina postojanja šest puta izmijenio program, a finalizira se i sedma izmjena, koja predviđa kontinuirano ažuriranje programa u skladu s brzim tehnološkim napretkom.

Koje smjerove iz IT-ja nudite i u čemu se vaši programi razlikuju od sličnih programa drugih učilišta? U čemu vidite vašu prednost u odnosu na konkurenciju?

Značaj i sveprisutnost informacijskih tehnologija u suvremenom društvu prepoznati su već i u samim nazivima preddiplomskih i diplomskih studijskih programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu.

Na preddiplomskoj razini to su studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije i studij Računarstva, a na diplomskoj razini se pored ova dva nudi i studij Informacijske i komunikacijske tehnologije. Izvrsnost studijskih programa FER-a možemo zahvaliti dugogodišnjoj tradiciji i kontinuiranom razvoju obrazovanja u području elektrotehnike i računarstva od osnivanja Fakulteta kao samostalnog fakulteta 1956. godine pa sve do danas. U tih 60 godina, studijski programi doživjeli su šest izmjena, a upravo se radi na finalizaciji sedmog studijskog programa za sedmo desetljeće. Izvrsnost u visokoškolskom obrazovanju nije moguće osigurati bez izvrsnosti u istraživanju, a FER je vodeća istraživačka institucija u Hrvatskoj. U konačnici, sve navedeno ne bi bilo dovoljno bez iznimne izvrsnosti kandidata koje upisujemo, što osiguravamo postupcima selekcije uistinu onih najboljih.

Na koji način usklađujete vaše programe s brzim tehnološkim promjenama? Koliko je zahtjevno držati korak s vremenom i sprečavati da znanja i vještine koje podučavate ne zastare dok studenti steknu diplomu?

FER uspješno surađuje s brojnim domaćim i međunarodnim institucijama i tvrtkama, pri čemu dobivamo izvrsnu povratnu vezu o tome što se od naših studenata očekuje na tržištu rada. Osim toga, FER redovito provodi postupke unutarnje i vanjske kontrole kvalitete, kao i domaće i međunarodne akreditacijske postupke. Spomenuo bih i da je FER prvi međunarodno akreditirani fakultet u Hrvatskoj. Upravo smo pri kraju izrade novog nastavnog plana i programa (tzv. FER-3) koji bi trebao započeti u listopadu 2018. godine i osnovna mu je karakteristika stalno „osvježavanje“ i usklađivanje s napretkom tehnologija.

Kolika je školarina na vašem FER-u?

Participacije u troškovima studija svih studenata koji su Hrvatski državljani ili državljani EU su u potpunosti pokrivene od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sve studente koji redovito ispunjavaju svoje obveze. Iznos pune participacije za jednu akademsku godinu je 8.400,00 kuna, a studenti koji u godini polože barem 30 ECTS bodova (pola ili više) plaćaju samo predmete koje ponovno upisuju.

Koje su mogućnosti stipendiranja za studente koji upišu FER?

FER nema posebne ugovore s bankama vezane uz studentske kredite, no naši studenti ih s lakoćom ostvaruju, jer na temelju svoje redovitosti i uspjeha u tijeku studija ostvaruju povjerenje banaka u njihovu kreditnu sposobnost. Stipendiranje studenti najčešće ostvaruju za doktorski poslijediplomski studij od strane privrednih subjekata u obliku njihovih trenutačnih ili budućih poslodavaca. Dio studenata prima stipendije od svojih budućih poslodavaca i na preddiplomskim i diplomskim studijima, u suradnji s kojima ponekad izrađujemo i seminarske, završne i diplomske radove.

Kakve su mogućnosti mobilnosti vaših studenata i nastavnika? Jeste li uključeni u Erasmus ili neke druge programe međunarodne mobilnosti?

FER kao dio Sveučilišta u Zagrebu ima intenzivnu suradnju s vodećim sveučilištima u Europi u obliku studentske razmjene kroz program Erasmus+. Zadnjih godina u prosjeku oko 50 studenata FER-a boravi jedan ili dva semestra na stranom sveučilištu, a kontinuirano se povećava i broj dolaznih studenata, tako da ih u zimskom semestru ove akademske godine očekujemo 27. Pored studentske razmjene, vrlo je intenzivna i razmjena nastavnika i istraživača, a posebno kroz jedan od nedavno završenih FP7 projekata, kroz koji je niz naših djelatnika boravio od tri mjeseca do godine dana u vodećim istraživačkim institucijama u Europi, a cijeli niz uvaženih profesora i istraživača gostovao je na FER-u.

S obzirom na porast industrije računalnih igara u Hrvatskoj, planirate li uvesti kolegije ili programe s takvim fokusom?

Na FER-u postoji nekoliko kolegija (predmeta) i vještina kojima se studenti izvrsno pripremaju upravo za takve poslove. Brojni bivši i sadašnji studenti FER-a u tome su i izuzetno uspješni.

Imate li informacije o zapošljavanju vaših diplomaca? Koliko prema vašim saznanjima traje potraga za poslom u struci nakon diplomiranja na vašem fakultetu?

Za razliku od zemalja EU gdje je baš za ova zanimanja iznimna potrebna i gdje su rokovi zapošljavanja vrlo kratki, u Hrvatskoj je do prije dvije tri godine vladalo krizno razdoblje koje je sada srećom prevladano te je sada interes za kadrovima nadmašio naše izlazne kapacitete. Kako bi pospješili brže zapošljavanje, mnogi studenti FER-a zapošljavaju se već tijekom diplomskog studija, što je s jedne strane dobro jer time tijekom studija stječu i praktična iskustva, ali istovremeno je i loše jer se ne mogu u potpunosti posvetiti i jednom i drugom. Kako bi pospješili zapošljavanje naših inženjera, u zadnjih pet godina se na FER-u provodi ljetna praksa na koju se upućuju studenti prije upisa druge godine diplomskog studija te kroz izravni kontakt s poduzećima za vrijeme prakse stječu njihovo povjerenje kao budući zaposlenici. Ljetna praksa samo je jedna od aktivnosti nedavno osnovanog Centra karijera FER-a, koji pored toga organizira projektno orijentiranu nastavu u suradnji s gospodarstvom, programe stručnih izleta, umrežavanje studenata i poslodavaca, osigurava infrastrukturu za studentsko poduzetništvo te provodi aktivnost promocije područja STEM među učenicima osnovnih i srednjih škola.

Koliko dobro vaši diplomci konkuriraju na tržištu u EU i međunarodno?

Bolonjski preddiplomski i diplomski studijski programi FER-a koji se izvode od ak. god. 2005./2006. izrađeni su po uzoru na vodeća sveučilišta u Europi i svijetu, kao što su Oxford, Cambridge, ETHZ, EPFL, Stanford, MIT, UCLA, TU Delft, TU München i sl. Međunarodna prepoznatljivost ovih studijskih programa omogućila je i dobivanje međunarodne akreditacije od Njemačke akreditacijske agencije ASIIN, koja je kroz postupak reakreditacije produljena do kraja 2018. godine. U ovom postupku smo po prvi puta dobili certifikate EUR-ACE i Euro-Inf, kojima se potvrđuje usklađenost naših programa s Europskim preporukama za studijske programe u području elektrotehnike i računarstva.

Imate li kakve programe poticanja studenata da nakon studija ostanu raditi u Hrvatskoj? Imate li suradnju s nekim tvrtkama u Hrvatskoj koje traže IT stručnjake i osiguravaju dobre radne uvjete i time potiču ostanak u Hrvatskoj?

Značajnu polugu u oblikovanju obrazovanja na FER-u čini dugogodišnja suradnja s brojnim tvrtkama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Ova suradnja je u posljednje vrijeme formalizirana i kroz niz okvirnih sporazuma o suradnji. Ovi se sporazumi oživotvoruju kroz predlaganje i rad na zajedničkim istraživačkim i inovacijskim projektima, s naglaskom na projektima čije financiranje je moguće osigurati iz fondova Europske unije. Iskustva koja nastavnici i suradnici stječu na ovakvim projektima izravno se prenose u obrazovni proces. FER je osnivač Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT) čiji je fokus primijenjeno istraživanje i razvoj u području inženjerstva i srodnih primjena koje usmjeravaju društvo i ekonomiju prema konkurentnosti i održivosti i koji zapravo čini sponu između znanosti (istraživanja) i industrije.

Možete li navesti koji primjer uspješnih IT karijera vaših bivših studenata?

I prije i nakon ulaska u EU, magistri inženjeri koji završavaju FER nemaju nikakve probleme u ostvarenju radnog mjesta bilo gdje u Hrvatskoj ili u svijetu i uistinu su izuzetno cijenjeni i traženi. Kao jedan od primjera možemo istaknuti da su studenti treće godine FER-a Nikola Mratinić i njegov kolega Luka Macner osnovali Zagrebački fitness startup Madbarz i osigurali investiciju mađarskog fonda Traction Tribe kojom potvrđuju procjenu vrijednosti od 6,8 milijuna kuna. Madbarz je globalna fitness aplikacija za treniranje vlastitom težinom, a dobivena sredstva planiraju utrošiti na proširenje tima, u kojem će prioritet imati programeri.

NAJSTUDENTICA - Meri Tukač // Inženjerski način mišljenja

Kao bivša studentica elektrotehnike, modul elektroenergetika, o nedavno završenom studiju mogu govoriti samo u superlativima. Najveća vrijednost obrazovanja na FER-u leži u stečenoj prilagodljivosti i radnim navikama, razvijenom inženjerskom načinu razmišljanja te određenom odmaku od ustaljenih rješenja, što je temelj za napredak i inovativnost, dok je zaposlenje tek nuspojava navedenog pa neizvjesnost u tom kontekstu nije ni postojala – postojao je samo izbor, kao i za većinu mojih kolega s Fakulteta. Trenutno počinjem raditi u firmi čija sam stipendistica postala na trećoj godini preddiplomskog studija i smatram da je ovo tek početak mojeg profesionalnog razvoja.

Podijeli