FER: Čak 80% studenata završi studij

  • Objavljeno u Vidi.edu
image

Izvrsnost studijskih programa FER-a možemo zahvaliti dugogodišnjoj tradiciji i kontinuiranom razvoju obrazovanja u području elektrotehnike i računarstva od osnivanja Fakulteta kao samostalnog fakulteta 1956. godine pa sve do danas. U tih 58 godina studijski programi doživjeli su 6 izmjena, a upravo se radi na pripremi sedmog studijskog programa za sedmo desetljeće. Izvrsnost u visokoškolskom obrazovanju nije moguće osigurati bez izvrsnosti u istraživanju. FER je i u 2012. godini vodeća istraživačka institucija u Republici Hrvatskoj na rang-listi web-sjedišta European Research Ranking čime je potvrdio svoj rang iz 2011. godine i pokazao značaj svojih projekata iz programa FP7 u nacionalnim okvirima. U konačnici, sve navedeno ne bi bilo dovoljno bez iznimne izvrsnosti kandidata koje upisuju, što osiguravaju postupcima selekcije najboljih. 

Dva preddiplomska i tri diplomska studija 

Značaj i sveprisutnost informacijskih tehnologija u suvremenom društvu prepoznati su već i u samim nazivima preddiplomskih i diplomskih studijskih programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Na preddiplomskoj razini to su studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije i studij Računarstva, a na diplomskoj razini se pored ova dva nudi i studij Informacijske i komunikacijske tehnologije. Na promociji magistara inženjera koji su u srpnju 2013./2014. završili studij promovirano je 126 magistara inženjera studija Elektrotehnike i informacijske tehnologije, 119 studija Informacijske i komunikacijske tehnologije i 123 magistara inženjera studija Računarstva. Participacije u troškovima studija svih studenata koji su hrvatski državljani ili državljani EU su u potpunosti pokrivene od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta za sve studente koji redovito ispunjavaju svoje obveze. Iznos pune participacije za jednu akademsku godinu je 8.400,00 kuna.

Značajnu polugu u oblikovanju obrazovanja na FER-u čini dugogodišnja suradnja s brojnim tvrtkama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Ova suradnja je u posljednje vrijeme formalizirana i kroz niz okvirnih sporazuma o suradnji. Samo u zadnjem periodu sklopili su deset novih sporazuma (Ekonomski institut Zagreb, Hrvatska kontrola zračne plovidbe,  Financijska agencija, ZTE Corporation, Sigurnosno-obavještajna agencija, Hrvatski operator tržišta energije, Croatia Airlines d.d., Ministarstvo zdravlja RH, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i FTW - Forschungszentrum Telekommunikation Wien). Ovi se sporazumi oživotvoruju kroz predlaganje i rad na zajedničkim znanstveno-istraživačkim i inovacijskim projektima, s naglaskom na projektima čije je financiranje moguće osigurati iz fondova Europske unije. Iskustva koja nastavnici i suradnici stječu na ovakvim projektima izravno se prenose u obrazovni proces. 

Pripremljenost za promjenu tehnologija 

Zbog prodora informacijskih tehnologija u sve pore društva, naglasak obrazovanja danas mora težiti interdisciplinarnosti. Nije dovoljno obrazovati vrhunskog programera, bez da pored toga stekne i šira znanja iz specifičnih područja primjene računalnih sustava, bilo da se radi o primjenama u području energije, transporta, poljoprivrede, biomedicine, sigurnosti pa sve do financijskog tržišta ili osiguranja. Područje informacijskih tehnologija je po mnogim indikatorima jedno od najbrže promjenjivih područja u kojem su vremenski ciklusi potpune izmjene tehnologija između 5 i 10 godina. Zbog toga drugi važan naglasak u obrazovanju inženjera budućnosti jest priprema na takvu stalnu mijenu kroz cjeloživotno obrazovanje.

Bolonjski preddiplomski i diplomski studijski programi FER-a koji se izvode od ak. god. 2005./2006. izrađeni su po uzoru na vodeća sveučilišta u Europi i svijetu, kao što su Oxford, Cambridge, ETH, EPFL, Stanford, MIT, UCLA, TU Delft, TU Muenchen i druga. Međunarodna prepoznatljivost ovih studijskih programa omogućila je i dobivanje međunarodne akreditacije od strane njemačke akreditacijske agencije ASIIN koja je baš u zadnje dvije godine kroz postupak reakreditacije produljena do 2018. godine. U ovom postupku su po prvi puta dobili i Eur Ace i Euro Inf certifikate o usklađenosti njihovih programa s europskim preporukama za studijske programe u području elektrotehnike i računarstva. I prije i nakon ulaska u EU, magistri inženjeri koji završavaju FER nemaju nikakve probleme u ostvarenju radnog mjesta bilo gdje u svijetu i uistinu su izuzetno cijenjeni i traženi. Kao svjež primjer možemo istaknuti da su studenti treće godine FER-a Nikola Mratinić i njegov kolega Luka Macner osnovali Zagrebački fitness startup Madbarz i osigurali investiciju mađarskog fonda Traction Tribe kojom potvrđuju procjenu vrijednosti od 6,8 milijuna kuna. Madbarz je globalna fitness aplikacija za treniranje vlastitom težinom, a dobivena sredstva planiraju utrošiti na proširenje tima, u kojem će prioritet imati programeri. 

Ljetna praksa 

Za razliku od zemalja EU gdje je baš za ova zanimanja iznimna potreba i gdje su rokovi zapošljavanja vrlo kratki u Hrvatskoj je uslijed krize zadnjih godina povećano vrijeme zapošljavanja. Kako bi to izbjegli, mnogi studenti FER-a se zapošljavaju već tijekom diplomskog studija, što je s jedne strane dobro jer time tijekom studija stječu i praktična iskustva, ali istovremeno je i loše jer se ne mogu u potpunosti posvetiti jednom i drugom. Kako bi pospješili zapošljavanje svojih inženjera, u zadnje tri godine se na FER-u provodi ljetna praksa na koju se upućuju studenti prije upisa druge godine diplomskog studija te kroz izravni kontakt s poduzećima za vrijeme prakse stječu njihovo povjerenje kao budući zaposlenici.

FER kao dio Sveučilišta u Zagrebu ima intenzivnu suradnju s vodećim Sveučilištima u Europi u vidu studentske razmjene kroz program Erasmus. Zadnjih godina oko 50 studenata FER-a boravi jedan ili dva semestra na stranom sveučilištu, a kontinuirano se povećava i broj dolaznih studenata tako da ih u zimskom semestru ove akademske godine očekujemo 27. Pored studentske razmjene, vrlo je intenzivna i razmjena nastavnika i istraživača, a posebno kroz jedan od FP7 projekata FER-a pod nazivom ACROSS, kroz koji je već niz naših djelatnika boravio od 3 mjeseca do godine dana u vodećim istraživačkim institucijama u Europi, a cijeli niz uvaženih profesora i istraživača gostovao na FER-u.

Cjeloživotno obrazovanje na FER-u je organizirano između ostaloga kroz poslijediplomske specijalističke studije. Riječ je o jednogodišnjim studijima nakon kojih se stječe stupanj specijalista. Izvode četiri specijalistička studija: Transformatori, Informacijska sigurnost, Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija i Željeznički elektrotehnički sustavi. Dodatno se na FER-u provodi niz raznovrsnih tečaja i stručnih usavršavanja za određena specijalistička područja struke.

FER nema posebne ugovore s bankama vezane uz studentske kredite, no njihovi studenti ih s lakoćom ostvaruju jer na temelju svoje redovitosti i uspjeha u tijeku studija ostvaruju povjerenje banaka u njihovu kreditnu sposobnost. Stipendiranje studenti najčešće ostvaruju za doktorski poslijediplomski studij od strane privrednih subjekata u vidu njihovih trenutačnih ili budućih poslodavaca. 

Visoki kriteriji znače i odličan uspjeh 

Postotak završivosti studija na FER-u je među najvišima na zagrebačkom Sveučilištu gdje 80% upisanih studenata završava studij, a polovica od njih završava studij u nominalnom trajanju 3+2 godine. To se prvenstveno može zahvaliti iznimnoj kvaliteti kandidata koji se prema mjerilima državne mature ubrajaju u najbolje matematičare i fizičare u cijeloj zemlji. 

INFO: Fakultet elektrotehnike i računarstva

Unska 3, 10.000 Zagreb

Tel.: 01/ 6129 999

Telefaks: 01/ 6170 007

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: www.fer.unizg.hr

PR

Podijeli