VSITE: Studentski projekti s pravim IT tvrtkama

  • Objavljeno u Vidi.edu
image

Darija Pešut, prodekanica za nastavu na VSITE-u

Značajna je izbornost predmeta. Na stručnom studiju broj izbornih predmeta je značajno veći od obaveznih, a na specijalističkom diplomskom stručnom studiju su svi kolegiji izborni unutar definirane grupe. Visoka kvaliteta nastavnika, bez obzira na relativno nižu životnu dob, također je važan faktor, zbog nešto lakšeg i specifičnijeg načina komunikacije. Visoka škola za informacijske tehnologije ima nekoliko radilišta (na kojima studenti obavljaju vježbe) u renomiranim zagrebačkim IT tvrtkama.

Jednako tako, VSITE je potpisao više od 50 ugovora s tvrtkama u Hrvatskoj temeljem kojih se suradnja odvija u dva osnovna pravca, a to su projekti i akcije. Akcije podrazumijevaju: stručnu praksu, nastavna radilišta, izradu diplomskih radova, izradu stručnih i znanstvenih radova te cjeloživotno učenje. U sve ove aktivnosti nastoje uključiti studente njihove visokoškolske ustanove. 

Četiri preddiplomska i tri diplomska studija 

Na visokoj školi za informacijske tehnologije se studira po principu 3+2 godine, što znači da studenti stječu 180+120 ECTS-a.  U okviru preddiplomskog stručnog studija postoje četiri usmjerenja: izrada korisničke programske podrške, integracija i održavanje računalnih sustava i mreža, izrada baza podataka i web stranica te projektiranje i uporaba informacijskih sustava.

Na diplomskom specijalističkom stručnom studiju studenti biraju jedan od sljedeća tri smjera: izrada korisničke i programske podrške i informacijski sustavi, integracija i održavanje računalnih sustava i mreža te ugradbena i prijenosna računala.

Na oba studijska programa cijena 1 ECTS-a je 345 kuna ako se plaća unaprijed. To znači da je za redovitog studenta cijena jedne godine školovanja 20.700 kuna, a za izvanredne studente, obzirom na 40 ECTS-a godišnje, 13.800 kuna. Ukoliko se školarina plaća u 10 obroka, njena je cijena 10% viša. 

Programi usklađeni s tržištem rada 

Ocjena studijskih programa Visoke škole za informacijske tehnologije je vrlo precizno definirana Priručnikom za upravljanje kvalitetom. Temeljem njega ocjenjuju se silabusi i ishodi učenja svakog kolegija. Potencijalne izmjene su moguće unutar samog kolegija, ali i uvođenjem novih kolegija. Priručnik definira takvu ocjenu jedanput godišnje, odnosno jedanput unutar tri godine. Taj posao obavljaju prvenstveno katedre VSITE-a. Međutim, snažna podloga za tu aktivnost su mišljenja tvrtki iz IT područja, dakle specijalisti, kao i Savjet Visoke škole za informacijske tehnologije. Jedan dobrodošli dio uzorka je iz tvrtki kojima temeljna djelatnost nije IT sektor. 

Na taj način smatramo da su njihovi studijski programi aktualni s potrebama IT tržišta, ali i gospodarstva u cjelini. Svjesni su činjenice da kao visokoškolska ustanova dijelom moraju pripremiti studente i za zanimanja o kojima danas ništa ne znamo. To znači da nastoje snažni naglasak staviti na bazna znanja na svim smjerovima. Ta činjenica bi, uz cjeloživotno obrazovanje trebala osigurati njihovim današnjim studentima i sutrašnjim stručnjacima odgovarajuće mjesto u ukupnosti IT poslovne piramide. Nedvojbeno da je danas snažno prisutna specijalizacija u IT područjima. U budućnosti ona će biti još snažnija. Ipak, da bi se mogao dati snažni doprinos u IT projektnom okruženju potrebno je imati i ne samo uska znanja područja u kojem je čovjek najjači. Spremnost na kontinuirano učenje je također nedvojbeno snažna crta koju nastoje prenijeti studentima. Etičnost u IT području često zaboravljamo, kao da je ona vezana za neke „društvene„ segmente znanja.

Na VSITE-u su gostovali predavači s vrlo prestižnih sveučilišta svijeta. Učešće u radionicama VSITE-a  imali su stručnjaci koji imaju vrlo usku suradnju s Microsoftom i Googleom. Posebno se ističu gostovanja VSITE-ovih stručnjaka iz IT područja u okviru aktivnosti koje izvodi njihov Inovacijsko razvojni centar (IRC). 

Što se tiče suradnje sa stranim visokoškolskim ustanovama, možemo govoriti o dva aspekta. Onom koji se ostvaruje kroz „Erasmus+“ i bilateralne sporazume. U dijelu koji se odnosi na Erasmus imaju suradnju s visokoškolskim ustanovama iz Slovenije i Turske, a što se tiče bilateralnih sporazuma s visokoškolskim ustanovama iz  Malezije, Bosne u Hercegovine i Srbije. Visoka škola za informacijske tehnologije posebno posvećuje pažnju ovom području u okviru Ureda za međunarodnu suradnju VSITE-a. 

U okviru Centra karijera Inovacijsko razvojnog centra (IRC) izvode se programi cjeloživotnog obrazovanja. Oni su u ovom trenutku grupirani u tri dijela. Kolokvijalno, riječ je o programima pripremljenim za programere, web dizajnere i sistemce, s naglaskom na ručna i prijenosna računala. Ovo obrazovanje se dijelom izvodi ili vikendom ili tijekom tjedna u popodnevnim satima. U izradi je program prekvalifikacija u uskoj suradnji s nadležnim državnim institucijama. 

Mogućnost stipendiranja je u ovim vremenima krize posebno značajna. Svojim studentima pružaju mogućnost obročne otplate školarine, a dobar dio njih ima mogućnost stipendiranja od strane poslodavaca u čemu su s nekim tvrtkama iz IT područja postigli i dogovore. S većinom banaka su dogovorili posebne oblike kreditiranja svojih studenata. Ono što posebno žele istaknuti u ovom pitanju je njihovo nagrađivanje  najuspješnijih studenata. 

Stječe se 300 ECTS bodova 

Sama činjenica da je osigurana vertikala studiranja u smislu 3+2 ostavlja studentu mogućnost da u konačnici stekne 300 ECTS-a. Kroz IRC (Inovacijsko-razvojni centar) osigurano je studentima pronalaženje prakse i dodatna edukacija u nekoj od radionica koje centar održava. U protekle dvije godine kroz četiri je prošlo gotovo 200 studenata. Nazivi radionica (mikrokontroleri, digitalna radionica-RFID kontrola pristupa i kontrola LED rasvjete, Cloud computing, Adobe Photoshopa&After Effects) sugeriraju vrlo atraktivna područja pa ne čudi što je kroz njih prošao svaki peti student.

Na VSITE-u djeluje i video Visoke škole za informacijske tehnologije. Do sada je na bazi 15 predavanja snimano 8 kolegija u protekle 3 godine. Sve snimljeno nalazi se na You Tubeu. Pojednostavimo navedene brojke: kada biste sada sjeli pred ekran, otišli na VSITE video i krenuli gledati snimljena predavanja to bi trajalo punih 11 dana na osnovi 24 sata. Na taj način su se i dodatno pozicionirali u globalni edukacijski svijet. I ne samo to. Posjeduju desetak zahvala putem e-maila od studenata iz regije koji ukazuju da su im ta snimljena predavanja značajno olakšala polaganje ispita.

VSITE posebnu pažnju posvećuje kvaliteti. Jedni su od rijetkih visokoškolskih ustanova koji su integrirali ISO 9001 standard i standard ESG za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja. I na kraju, ali nipošto manje važno, svakako treba istaknuti da svaki student dobiva prijenosnik. Na taj način su omogućili studentima rad na nivou 24 sata dnevno. 

Međunarodno iskustvo uspješnih studenata 

"Studenti VSITE-a danas uspješno rade u inozemstvu. Iako bi se mogli ponositi činjenicom da student radi u Sjevernoj Irskoj, istovremeno nam je žao zbog zamrzavanja studentske godine zbog te činjenice. Komunikacijom kroz Alumni klub VSITE-a putem LinkedIna vidimo da naši završeni studenti rade u Bugarskoj, Sjevernoj Irskoj, Njemačkoj, Izraelu i Francuskoj. Čini nam se da ta činjenica dovoljno govori u prilog konkurentnosti stručnih znanja naših završenih studenata na tržištima EU.

Do sada su se naši studenti zapošljavali u vrlo kratkom roku. Dio studenata je po obavljenoj stručnoj praksi odmah nastavio i rad u tvrtkama u kojima su istu obavljali. Imali smo slučajeva da su redoviti studenti prelazili u izvanredne jer su tijekom studija pronašli posao u struci, što se posebno odnosilo na programere i web dizajnere. Praćenjem kroz Alumni klub vidljivo je da nema nezaposlenih naših studenata", izjavljuju u VSITE-u. 

VSITE - Visoka škola za informacijske tehnologije

Klaićeva 7, 10.000 Zagreb

Tel.: 01/ 3764 200; 01/3764 007

Telefaks: 01/ 3764 264

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: www.vsite.hr

Podijeli