Klinički test: Elektrode u mozgu protiv ovisnosti

image

Znanstvenici Sveučilišta West Virginia na RNI institutu (Rockefeller Neuroscience Institute) provode prvi klinički test u SAD-u u kojem se koristi "deep brain" stimulacija mozga (DBS) za liječenje ovisnosti o opioidima poput heroina, morfina i opijuma.

Znanstvenici kažu da se DBS već počeo primjenjivati na prvom pacijentu, 33-godišnjaku s ovisnošću koja traje duže od 10 godina. DBS uključuje kiruršku implementaciju elektroda u određena područja mozga, odnosno u ovom slučaju u centar za samokontrolu i centar za užitak.

Eksterni uređaj šalje električne pulsove koji prekidaju tipično ponašanje mozga pacijenta poput ovisnikove žudnje za drogom ili potrebe za obavljanjem rituala u slučaju pacijenta s opsesivno-kompulzivnim poremećajem. U slučaju liječenja ovisnosti o opioidima, impulsi bi trebali naučiti pacijentov mozak da više ne žudi za drogom. Ukoliko se klinički testovi pokažu uspješnim DBS će dobiti dozvolu za širu primjenu u liječenju ovisnosti, no isključivo uz dobrovoljni pristanak pacijenta.