Jednokratne maske stvaraju enormne količine otpada

image

Pandemija COVID-19 osim velikog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i ekonomiju, u sebi nosi i posljedice po okoliš.

Prema istraživanjima nekoliko organizacija za očuvanje okoliša u Velikoj Britaniji, ustanovljeno je da maske stvaraju ogromne količine plastičnog otpada u moru i rijekama, jer najčešće sadržavaju polipropilen, pa mogu zagaditi vodu i naštetiti brojnim vrstama morskih životinja.

Iz tog razloga vlada Velike Britanije je rekla kako provodi istraživanje o tome može li se osobna zaštitna oprema "koristiti višekratno na siguran način".

Pored toga, kao dio inicijative pod nazivom Great British Beach Clean, koja će se provesti od 18. do 25. rujna, volonteri organizacije Marine Conservation Society će skupljati odbačene maske, uklanjati ih iz mora i rijeka te brojati kako bi se točno znalo o kojim se količinama radi.

Glasnogovornik britanske vlade je izjavio da je prioritet zaštititi zdravlje građana, no Vlada i i Ministarstvo zdravstva aktivno pokušavaju pronaći načine na koje bi se jednokratne maske mogle višekratno iskorištavati, što uključuje i njihovu dekontaminaciju.