Povijesne znamenitosti na GSV-u

  • Objavljeno u POP TECH
image

Uz brojne druge znamenitosti, među onim francuskim ističe se dvorac Fontainebleau.

Ono što je prilična novost u ovoj ponudi je da su, osim eksterijera uobičajenih za Street View, u Googleu odlučili za neke od ovih lokacija ubaciti i unutrašnje prostore.

U Googleu ističu da je bolji doživljaj ukoliko postoji mogućnost sve ove lokacije posjetiti uživo, ali naglašavaju da su, ako se to ne dogodi, oni najbolja moguća zamjena.