PBZ - Banka za inovacije i razvoj

image

U IT-u PBZ-a zaposleno je oko 350 IT stručnjaka različitih profila koji se svakodnevno bave podrškom poslovanju Banke. Primarno se ona očituje kroz razvoj aplikacija kojima se koriste zaposlenici Banke u svakodnevnom radu, a koje su gotovo u cijelosti razvijene i održavane in-house. Nakon njihova razvoja, dodavanje novih funkcionalnosti obavlja se u suradnji s poslovnom funkcijom koja se koristi tim aplikacijama.

Iskusni i mladi IT-jevci

Iako bi primarno istaknuli programere u raznim programskim jezicima kao zaposlenike koji obuhvaćaju najveći dio IT-a, svakako su tu i arhitekti i projektanti te IT analitičari koji su dio toga procesa i bez kojih se on ne bi mogao odvijati. Sistem inženjeri koji se bave infrastrukturom podrška su u puštanju aplikacija u produkciju te se brinu o okolinama u kojima se razvijaju nove aplikacije ili funkcionalnosti, a određeni broj sistem inženjera bavi se i mrežnim dijelom, kao i telekomunikacijama, osiguravajući tako nesmetano obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti zaposlenika Banke. Uz zapošljavanje dugogodišnjih IT stručnjaka, PBZ kao poslodavac otvoren je prema zapošljavanju mladih i ambicioznih IT stručnjaka s kojima stupa u komunikaciju već od studentskih dana uz stipendije i studentske angažmane, a potiče i pripravništvo za one koji tek traže prvo radno iskustvo ili juniore koji već imaju poslovnoga iskustva, no zainteresirani su za promjenu i razvoj svoje karijere unutar bankarske industrije.

PBZ se predstavio na FER Job Fair-u

Fokus na daljnji razvoj znanja

S obzirom na brzinu napretka i sustavnih promjena u području informacijske i komunikacijske tehnologije, zaposlenicima ovoga područja PBZ omogućuje dodatno usavršavanje i razvoj. Osim općih edukacija, kao što su programi unaprjeđenja mekih vještina, tečajevi stranih jezika i interni specijalistički programi, zaposlenicima IKT područja PBZ omogućuje pohađanje specijalno krojenih tečajeva u suradnji s hrvatskim i inozemnim izvođačima koji pružaju dodatna znanja i spoznaje i, što je najvažnije, znanja koja su primjenjiva u svakodnevnom radu i kreiranju inovativnih tehnoloških proizvoda i rješenja. Također PBZ potiče pohađanje različitih konferencija, ali ne samo u ulozi polaznika, nego i predavača i aktivnih sudionika, te na taj način osnažuju svoje prezentacijske i komunikacijske vještine i promiču razmjenu i dijeljenje znanja na dobrobit cijele zajednice. Iako su zaposlenici PBZ-a iz informacijskoga područja uglavnom visokoobrazovani, PBZ financira i programe za stjecanje viših akademskih titula. Budući da je PBZ prepoznao mogućnosti online učenja mnogo prije ove zdravstvene krize, PBZ zaposlenicima omogućen je trajan pristup poznatim platformama za učenje na daljinu (Udemy, Linux Academy i dr.), odnosno licencije za usavršavanje iz usko tehničkih područja, ali i ostalih područja njihova interesa. Ulaganje u obrazovanje kontinuirano je, tako da su licencije Udemy ove godine odlučili omogućiti i PBZ stipendistima.

S obzirom na dinamičnost bankarske industrije i potrebu stalnoga razvoja u području suradnje s klijentima, IT stavlja značajan naglasak na razvoj novih funkcionalnosti aplikacija koje pomažu u pružanju kvalitetnije usluge klijentima PBZ-a. Transakcijsko bankarstvo i distribucijski kanali razvijaju se vrlo brzo i dinamično, kao i tehnike strojnoga učenja koje ih prate, s ciljem unaprjeđenja odnosa s klijentima te upravljanja sigurnosnim i ostalim rizicima. Dodatno, tu su i regulatorni zahtjevi, a valja izdvojiti i uvođenje eura koje se planira u 2023. godini.

Team je bitan: Matična banka organizirala je u Poreču veliku utrku za zaposlenike Grupe kao dio ulaganja u poticajnu radnu amtosferu i međuljudske odnose

Upotreba najnovijih tehnologija

U PBZ-u razmatra se na koje sve načine iz podataka koje godinama prikupljaju mogu predvidjeti buduće događaje, unaprijediti odnose s klijentima i smanjiti rizike svakodnevnog poslovanja. U tome im pomažu različite tehnike strojnog učenja i razvoj kompleksnih matematičkih modela koji prepoznaju skrivene veze u podatcima. Korištenje umjetne inteligencije u financijskoj industriji postaje sve zastupljenije, a time rastu i ulaganja u to područje.

U PBZ-u već godinama koriste Machine Learning modele u upravljanju kreditnim rizikom i upravljanju odnosa s klijentima (CRM). U suradnji s FER-om rade na višegodišnjem razvojno-istraživačkom projektu fokusiranom na Deep Learning modeliranju u području upravljanja rizicima.

Izgrađen je interni Data science tim kojeg čini grupa doktora znanosti i inženjera matematike te inženjera elektrotehnike i računarstva. Tim istražuje dosege i mogućnosti primjene različitih Deep Learning i ostalih arhitektura kod donošenja poslovnih odluka u realnom vremenu te integraciju razvijenih modela u postojeće procese i sustave. Modele razvijaju koristeći Anaconda distribuciju (Python programiranje, Tensorflow i Numpy pakete), a od infrastrukture GPU i Big Data cluster s Cloudera distribucijom.

Trajni im je cilj biti ukorak s vremenom te korištenjem naprednih tehnologija i istraživanjem novih mogućnosti graditi znanje i dati poslovnim procesima i odlukama dodatnu vrijednost.

IT važan je u cijeloj Intesa Sanpaolo Grupi

Važnost IT-a u Intesa Sanpaolo Grupi dodatno je naglašena osnivanjem dedicirane kompanije za razvoj i upravljanje IT rješenjima za cijelu međunarodnu Grupu. Intesa Sanpaolo International Value Services osnovan je početkom 2020. godine izdvajanjem PBZ razvojnog centra u novu tvrtku sa stručnjacima u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Slavonskom Brodu i Čakovcu. Novoosnovana tvrtka svoj je razvoj nastavila i izvan granica Hrvatske te sada ubrzano raste u tri države – Hrvatskoj, Srbiji i Slovačkoj te broji gotovo 150 IT i drugih stručnjaka. Navedeni stručnjaci angažirani su na projektima u čak 12 članica Grupe, podržavajući tako digitalni razvoj i transformaciju u bankarskim sustavima, digitalnim kanalima, cyber sigurnosti, kreditnim aplikacijama te drugim područjima. Zaposlenici PBZ-a tako imaju priliku surađivati s međunarodnim kolegama unutar tvrtke i svoja stručna znanja primijeniti u projektima visoke važnosti za neke od najvećih banaka u Grupi, utječući tako na kvalitetu usluge dostupne klijentima diljem Europe i šire. Pri tome njihovi kolege imaju priliku istražiti i primijeniti raznolike tehnologije kako bi osigurali razvoj u skladu s najboljim stručnim praksama.

Nastavljajući prepoznate prakse Intesa Sanpaolo International Value Services osigurava svim zaposlenicima prostor za profesionalni razvoj uz stručna usavršavanja, edukacijske programe i profesionalnu certifikaciju, a značajna se pažnja pridaje i pogodnostima za zaposlenike. Tako kao kompanija ulažu u one pogodnosti koje unaprjeđuju dobrobit zaposlenika i njihovih obitelji, kako programima zaštite zdravlja, tako i programima usmjerenim na ravnotežu privatnog i poslovnog života.

Daljnji nastavak uzbudljivog razvoja i digitalne transformacije poslovanja Grupe omogućit će predanim zaposlenicima nastavak donošenja dodane vrijednosti i poticanja tehnološkog napretka svih članica Grupe.

Podijeli